Lựa chọn trường học

Danh sách các trường học đào tạo Luật

Đại học Hanyang

222 Wangsimni-ro, Sageun-dong, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc

Đại học Hàn Quốc - Korea University

145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

Đại học quốc gia Seoul

1 Gwanak-ro, Daehak-dong, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
0868 929 928