Tìm kiếm thông tin du học

Các bài thi nghe IELTS được chia thành bốn phần và độ khó sẽ tăng dần theo từng phần thi. Thời gian nghe cũng được chia theo từng phần của bài thi. Tổng thời gian thi là 40 phút. [...]

Ngày đăng : 18/7/2019

473 Lượt xem

0868 929 928